2023: De nieuwe serie ‘Geluk is soms’, doe ik artistiek onderzoek naar geluk in verschillende culturen en tijdperken. Het onderzoek gaat over het begrip ‘gelukkig zijn’ en hoe dit verweven is met het notie hebben van ongeluk.

De serie is nog niet af, 2 werken uit deze serie zijn ‘De Wekerom 1, 2, 3 en 4. Deze schilderijen gaan over natuurbeleving en nodigen de toeschouwer uit om niet alleen te wandelen in de natuur, maar om te zitten onder een boom met een stoeltje en te genieten van die boom. Zo kunnen we leren van de boom, door te kijken. Door stil te staan en te onthaasten, kan er een gevoel van geluk ontstaan.

Geluk gaat niet alleen gaat om het gelukkig zijn, maar om het vinden van balans tussen geluk en ongeluk, hoe daarmee om te gaan, dat geluk niet is af te dwingen, dat je soms pech hebt.